سخن مدير عامل:

به عنوان مدير عامل و عضوي از خانواده کارخانه ناژه معتقدم با توجه به رشد فزايند تغييرات در سطوح فناوري و اقتصاد ،استراتژي دانش محور مهمترين عامل جهت پيشرفت مي باشد بنابراين توجه به کيفيت محصولات و بهبود مستمر آن ها از اهداف اصلي ماست . در همين راستا همچون گذشته از همکاران سخت کوش و متعهد خواستارم موضوع کيفيت و سلامت محوري را سر لوح فعاليت هاي خود قرا دهند . همچنين بر مشتري مداري و جلب نظر مشتري نيز دقت نموده و نظرات و راهنمايي ارزشمند مشتريان گرامي را سر لوح امور خويش قرار مي دهيم و اميد است که در سايه ي حق و با تلاشي صادقانه بتوانيم موفقيت هاي بسياري را کسب نماييم.

ويژگي هاي فراورده هاي غذايي ناژه:

داراي پروانه کاربرد و علامت استاندارد

داراي نشان حلال

داراي گواهي ثبت اختراع رب خرما